مدیریت

سیدباقر حسینی لاریجانی

رئیس هیات مدیره

تیم برنامه نویس

نسیم حسینی لاریجانی

مدیر عامل و برنامه نویس ارشد

نفیسه عاقلی

طراح وب - برنامه نویس

سامان سادات حسینی

برنامه نویس

سایر اعضا