فاطمه عباسی شاهکوه

نام و نام خانوادگی فاطمه عباسی شاهکوه
تحصیلات كارشناسی
سمت طراح وب - گرافیست