نفیسه عاقلی

نام و نام خانوادگی نفیسه عاقلی
تحصیلات كارشناسی ارشد
سمت طراح وب - برنامه نویس