سامان سادات حسینی

نام و نام خانوادگی سامان سادات حسینی
تحصیلات كارشناس
سمت برنامه نویس
مهارت ها
  • Android
  • Wordpress
  • php
  • Html
  • Css
  • Bootstrap 3 up
  • html5 & Css3
  • jquery
  •